Правила на сайта

Условия за ползване

(1) Обхват на услугата на платформата

1.1. Платформа bulgaria-holiday.com - е електронен каталог с реклами, предлагащи услуги на Потребители на Платформата ("Реклама"), чиято цел е да установи контакт с потенциален Гост, който се интересува от наемане на жилище. Потребители могат да бъдат както физически, така и юридически лица; собственици на имоти или техни представители (наричани по-долу „Собственици“). Представителите на юридическото лице гарантират, че имат правомощието да обвързват компанията, от името на която действат, с условията на това Споразумение.

1.2. Лицето, което желае да резервира Настаняване, както и което е направило заявка и е направило резервация на Квартирата чрез сайта, се нарича „Гост”. Услугите на домакините могат да включват отдаване под наем на квартира или друго жилище („Жилища“), както и други услуги, свързани с пътуване или непътуване.

1.3. Bulgaria-holiday.com предоставя справочник за обяви и не притежава, не продава, препродава, контролира, не предлага, предоставя или управлява никакви обяви или хост услуги, нито bulgaria-holiday.com не е организатор на пътуване или продавач на туристически пакети.

1.4. Домакините са изцяло отговорни за своите услуги и за изучаването, разбирането и спазването на всички закони, правила и разпоредби, приложими към техните обяви и услуги. Домакините са изцяло отговорни за събирането на необходимата информация и получаването на всички лицензи, разрешения или регистрации, необходими за предоставяне на Услугите. Правилното плащане на данъците, свързани с отдаването под наем на жилище, е отговорност на собствениците на жилища.

1.5. Потребителите на платформата са длъжни да спазват законовите разпоредби относно правата на разпореждане с жилищни помещения и да спазват законовите права на трети лица, както и правилата и разпоредбите на обществения ред и бизнес етиката.

1.6. Bulgaria-holiday.com не е страна или друг участник в каквито и да било договорни отношения между Потребители, не е агент по недвижими имоти или застраховател и не действа като агент на Потребители. Отношенията по въпроса за наема на жилище възникват директно между Домакин и Гост. Платформата не е трета страна в подобни взаимоотношения, не контролира страните и съответно не носи отговорност за спазването на условията за отдаване на жилища под наем. Потребителят се съгласява, че Платформата не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от сключването на сделката. Всички искове за експлоатацията на жилища могат да бъдат предявени само срещу Собственика, а не срещу Платформата.

1.7. Платформата не е собственик на недвижимия имот, предлаган от Потребителите, или представител на управляващото дружество, поради което Ползвателят (собственикът) е изцяло отговорен за уместността на информацията, качеството и състоянието на жилището, предоставено под наем .

1.8. Ползвателят на сайта гарантира, че е пълнолетно и дееспособно физическо лице или упълномощен представител на юридическо лице. Лица под 18 години нямат право да използват сайта bulgaria-holiday.com. Цялата информация и информация, която Потребителите предоставят, трябва да бъде вярна, точна, актуална и не трябва да нарушава закона и правата на трети лица. Платформата може да изисква документи или информация от Потребителите за идентифициране или потвърждение на правомощия.

(2) Прехвърляне на материали и информация и тяхната обработка

2.1. Потребителят гарантира, че предоставената от него информация и контактни данни за комуникация (e-mail, телефон и др.) е актуална, точна и вярна. Предоставяйки своята информация за контакт, Потребителят дава своето безусловно съгласие за съхранение, обработка и използване на неговата информация за контакт. Обработката, съхранението и използването на лична информация, доброволно предоставена от самите Потребители, се извършва от Платформата единствено с цел предоставяне на подходящо обслужване на Потребителите, включително бюлетини по електронна поща. От своя страна Платформата се задължава да пази личната информация на Потребителя поверителна и да не я разкрива на трети лица без личното писмено разрешение на Потребителя.

2.2. С изпращането на информационни материали за публикуване в Сайта (оригинални снимки на помещения, текст на описания и др.), Потребителят потвърждава, че по този начин прехвърля на Платформата изключителното право да използва тези графични и информационни материали по преценка на Платформата, под каквато и да е форма, която не противоречи на действащото законодателство. Правото на използване не е ограничено по територия и време и се прехвърля от Потребителя по подразбиране в момента на прехвърляне на материалите. Начините за използване на потребителското съдържание включват следното:

публикуване на Сайта, редактиране на материали;
архивиране на материали с цел включването им в бази данни, копиране и съхранение на материали на всякакви информационни носители и устройства за съхранение, комбиниране с други информационни материали;
показване и възпроизвеждане под каквато и да е форма, прехвърляне на материали по желания начин с помощта на всякакви медии и разпространение чрез съществуващи медии;
модификация и обработка, редукция, добавяне и промяна на изходните материали; Преобразуване на информация за използване в мобилни устройства;
обработка на снимки; преобразуване на картини от цветни в черно-бели и обратно; възпроизвеждане в паметта на компютър, в паметта на мобилна клетъчна комуникационна система, друго възпроизвеждане;
използване на снимки като илюстрации на информационни материали и обяви на Сайта;
други действия, необходими за правилното и ефективно използване на данните в Сайта.

(3) Реклами за жилища

3.1. С цел популяризиране на Платформата и увеличаване на показванията на реклами от потенциални гости, реклами и друго генерирано от потребители съдържание може да се показва на други сайтове, приложения, имейли и онлайн и офлайн реклами. За да се помогне на потребители, които говорят различни езици, рекламите и другото потребителско съдържание могат да бъдат преведени изцяло или частично на други езици.

3.2. С цел подобряване на качеството на услугите и нивото на доверие на Гостите в Платформата, Платформата отговаря на всяко оплакване на Гост и се опитва да предприеме мерки, които могат да зависят от него, за отстраняване на възникналите проблеми. Платформата непременно събира отзиви от Гостите, тъй като те са инструмент за наблюдение на адекватността на Съобщението и скрининг на недобросъвестни домакини. Платформата приветства честни отзиви и впечатления на гостите за настаняването. Гостът се задължава да показва само реални факти в своите отзиви. Изразеното мнение трябва да бъде обективно, честно и смислено. Расистки и агресивни изказвания, обидни забележки, заплахи, обидни морала, клевети, насърчаване на омраза и/или дискриминация на хора на расова, етническа, полова, социална и други основания за нарушаване на правата са строго забранени и не се допускат.

(4) Процес на резервация, плащане

4.1. Обяви за отдаване на жилище под наем с описание на условията на живот, публикувани в Каталога на Платформата, са публична оферта. В момента на получаване на потвърждението за резервацията от Платформата, при следните условия, офертата се счита за приета и Гостът и Домакинът влизат в преки договорни отношения, които могат да бъдат предмет на допълнителни условия от страна на Домакина , включително правилата за анулиране на резервацията и други правила и ограничения, посочени в резервацията.

4.2. За да приемете оферта, трябва да са изпълнени следните условия:

(1) Гостът и Домакинът се договориха за условията и сроковете за престой, наемната цена за целия период, невъзвръщаем депозит (депозит), гаранционен депозит за сигурността на имота (депозит), настаняване , допълнителни услуги (почистване, интернет, комунални услуги).

(2) Собственикът е потвърдил цената на резервацията и наема.

(3) Наемната цена е платена в съответствие с условията на резервацията, за което Домакинът е уведомен от Платформата. Ако такова уведомление не бъде получено, тогава споразумението между Домакин и Гост не влиза в сила и в резултат на това не възникват уговорените задължения на страните.

4.3. В случай на технически проблеми със системите за водо-, топло- и електрозахранване в Настаняването, или в сградата, в която се намира Настаняването, или по други причини извън контрола на Собственика, Платформата може да предложи на Гост да замени Настаняването с подобна опция, като уведомява госта в разумен срок с всички налични средства (за които Гостът е информирал предварително).

4.4. Сумата, дължима при резервацията, включва общата наемна цена за договорения брой нощувки, таксата за окончателно почистване, гаранционен депозит. Други услуги (като интернет, редовно почистване), оборудване на Жилището с допълнително оборудване се договарят от госта допълнително при резервация. Задължението за плащане на битови сметки за наета Квартира се договаря отделно в момента на резервацията и по правило зависи от продължителността на престоя.

4.5. Гостът, получил потвърдена резервация чрез Платформата, е длъжен да я заплати в срока, посочен в резервацията (обикновено 24 часа). Незаплатени резервации в посочения срок при договорени условия ще бъдат анулирани.

4.6. Гаранционният депозит (обезпечение) се изплаща задължително като плащане, предвидено за гарантиране безопасността на имуществото и жилищата, предоставени под наем. Гаранционният депозит се заплаща от госта директно в момента на настаняване.

4.7. С настоящото гостът е информиран, че потвърдена резервация на Настаняване представлява ограничено разрешение за влизане, престой и използване на Настаняването, предоставено от Домакина за срока на платения престой. През този период Домакинът или упълномощено от него лице си запазва правото да посещава Жилището в рамките на изискванията на действащото законодателство и по споразумение с Гост.

(5) Условия, приложими за всички резервации

5.1. Гостът се задължава да напусне Настаняването не по-късно от часа за напускане, посочен в правилата за настаняване, или друг час, специално уговорен при резервацията. Ако Гостът остане в Настаняването след уговорения час за напускане без съгласието на Домакина, Гостът губи разрешение да остане в Настаняването и Домакинът има право да принуди Госта да напусне по всякакъв начин в рамките на закона. Освен това, по искане на Домакина, Гостът се задължава да заплаща за всеки 24 часа надвишаване на започналия период на престой, допълнителна такса на нощувка в размер до две дневни цени за резервация с цел покриване на неудобство, причинено на домакина. Гаранционен депозит може да се използва за плащане на таксите за престой.

5.2. Гостът се задължава да остави Жилището (включително мебели, домакински уреди и друго имущество, намиращо се в Жилището) чисто и в същото състояние, както при настаняване. Гостът носи отговорност за собствените си действия и бездействия, както и за действията и бездействията на поканени от него лица и лица, на които е предоставил достъп до Настаняването, с изключение на Домакина, както и всички лица, поканени в Настаняването от Водещият.

(6) Общи разпоредби

6.1. Потребителят потвърждава, че е прочел, разбрал и е съгласен с условията, посочени в това Споразумение. Използвайки услугите на сайта, Потребителят потвърждава пълното си съгласие с условията на това Споразумение. Ако смятате, че условията на това Споразумение са неприемливи, можете да спрете да използвате услугите на сайта.

6.2. Платформата си запазва правото да изменя настоящото Споразумение по всяко време в съответствие с тази разпоредба. Ако бъдат направени промени в това Споразумение, актуализираното Споразумение се публикува на Платформата с датата на последната актуализация в горната част на първата страница на Правилата на сайта.

Клуб за пътници и собственици на имоти. Бъдете в течение с всички наши новини и свежи оферти.

Абонирайте се за нашия телеграм канал Bulgariaholiday

Следвайте ни в Instagram

@familiaholiday